گروهبندی

جستجو در عنوان

محدوده قیمت

برند

سنگ فرز سنگبری حدید برش مدل HB31
27,300,000 ریال

سنگ فرز سنگبری حدید برش مدل HB31

افزودن به سبد خرید
مینی فرز حدید برش مدل HB57
14,800,000 ریال

مینی فرز حدید برش مدل HB57

افزودن به سبد خرید
فرز آهنگری حدید برش مدل HB33
27,600,000 ریال

فرز آهنگری حدید برش مدل HB33

افزودن به سبد خرید
سنگ فرز سنگ بری  حدید برش مدل HB33
27,600,000 ریال

سنگ فرز سنگ بری حدید برش مدل HB33

افزودن به سبد خرید
مینی سنگ حدید برش مدل HB47
11,490,000 ریال
12,500,000 ریال

مینی سنگ حدید برش مدل HB47

افزودن به سبد خرید
فرز انگشتی گلو کوتاه دیمردار حدید برش مدل HB10
12,140,000 ریال
12,220,000 ریال

فرز انگشتی گلو کوتاه دیمردار حدید برش مدل HB10

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری حدید برش مدل HB-51
24,830,000 ریال
26,000,000 ریال

فرز سنگبری حدید برش مدل HB-51

افزودن به سبد خرید
فرز آهنگری حدید برش مدل HB31
25,100,000 ریال
27,300,000 ریال

فرز آهنگری حدید برش مدل HB31

افزودن به سبد خرید
فرز آهنگری حدید برش مدل HB51
24,830,000 ریال
26,000,000 ریال

فرز آهنگری حدید برش مدل HB51

افزودن به سبد خرید
سنگ فرز سنگبری حدید برش مدل HB55
26,930,000 ریال
27,000,000 ریال

سنگ فرز سنگبری حدید برش مدل HB55

افزودن به سبد خرید
فرز انگشتی  گلوبلند حدید برش مدل HB15
13,920,000 ریال
14,000,000 ریال

فرز انگشتی گلوبلند حدید برش مدل HB15

افزودن به سبد خرید
دریل چکشی حدید برش مدل HB-70
11,440,000 ریال

دریل چکشی حدید برش مدل HB-70

افزودن به سبد خرید
سنگ فرز آهنگری حدید برش مدل HB55
26,930,000 ریال
27,000,000 ریال

سنگ فرز آهنگری حدید برش مدل HB55

افزودن به سبد خرید
دریل گیربکسی حدید برش مدل HB50
21,000,000 ریال

دریل گیربکسی حدید برش مدل HB50

افزودن به سبد خرید
مینی فرز حدید برش مدل HB-67
15,710,000 ریال

مینی فرز حدید برش مدل HB-67

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ بپرسید