چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1180
58,680,000 ریال
58,980,000 ریال

چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1180

افزودن به سبد خرید
فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1260
24,740,000 ریال
24,980,000 ریال

فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1260

افزودن به سبد خرید
پولیش برقی کنزاکس مدل KEP-1120
18,480,000 ریال
18,980,000 ریال

پولیش برقی کنزاکس مدل KEP-1120

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1130
29,680,000 ریال
29,980,000 ریال

چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1130

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1150
64,680,000 ریال
64,980,000 ریال

چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-1150

افزودن به سبد خرید
بتن کن کنزاکس مدل KRH-1120
46,590,000 ریال
46,980,000 ریال

بتن کن کنزاکس مدل KRH-1120

افزودن به سبد خرید
بتن کن کنزاکس مدل KRH-1150
29,690,000 ریال
29,970,000 ریال

بتن کن کنزاکس مدل KRH-1150

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1140
16,950,000 ریال
16,980,000 ریال

مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1140

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1260
24,720,000 ریال
24,970,000 ریال

فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1260

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1950
9,850,000 ریال
9,980,000 ریال

مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1950

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس KAG-1700
8,890,000 ریال
8,980,000 ریال

مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس KAG-1700

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-101
2,860,000 ریال
2,890,000 ریال

تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-101

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد پایی درجه دار کنزاکس مدل KFP-106
1,490,000 ریال

تلمبه باد پایی درجه دار کنزاکس مدل KFP-106

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد دستی درجه دار کنزاکس مدل KFP-105
1,990,000 ریال

تلمبه باد دستی درجه دار کنزاکس مدل KFP-105

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد دستی ساده کنزاکس مدل KFP-104
1,030,000 ریال

تلمبه باد دستی ساده کنزاکس مدل KFP-104

افزودن به سبد خرید
انبر دست کنزاکس مدل Hegza KCP-37
950,000 ریال

انبر دست کنزاکس مدل Hegza KCP-37

افزودن به سبد خرید
جک روغنی20تن کنزاکس مدل KBJ-220
12,570,000 ریال
12,780,000 ریال

جک روغنی20تن کنزاکس مدل KBJ-220

افزودن به سبد خرید
جک روغنی 15 تن کنزاکس مدل KBJ-215
9,270,000 ریال
9,580,000 ریال

جک روغنی 15 تن کنزاکس مدل KBJ-215

افزودن به سبد خرید
جک روغنی 10 تن کنزاکس مدل KBJ-210
7,970,000 ریال
8,200,000 ریال

جک روغنی 10 تن کنزاکس مدل KBJ-210

افزودن به سبد خرید
سمپاش کنزاکس مدل KPS-109
4,110,000 ریال
4,490,000 ریال

سمپاش کنزاکس مدل KPS-109

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-250
48,450,000 ریال
49,770,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-250

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-245
48,490,000 ریال
48,500,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-245

افزودن به سبد خرید
قیچی باغبانی کنزاکس مدل KPS-1805
1,500,000 ریال

قیچی باغبانی کنزاکس مدل KPS-1805

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1503
3,190,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1503

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1502
2,490,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1502

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1403
2,790,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1403

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1402
2,090,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1402

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1303
2,290,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1303

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1302
1,790,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1302

افزودن به سبد خرید
ژنراتور برق کنزاکس مدل KPGE-16000
183,900,000 ریال
218,900,000 ریال

ژنراتور برق کنزاکس مدل KPGE-16000

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری EXACT کنزاکس مدل KLL-1720
37,550,000 ریال
37,800,000 ریال

تراز لیزری EXACT کنزاکس مدل KLL-1720

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری EXACT کنزاکس مدل KLL-2720
39,700,000 ریال
43,800,000 ریال

تراز لیزری EXACT کنزاکس مدل KLL-2720

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری موتوری کنزاکس مدل KCS-145E
37,790,000 ریال
37,800,000 ریال

اره زنجیری موتوری کنزاکس مدل KCS-145E

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1400
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1400

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1220
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1220

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1180
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1180

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1150
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1150

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1120
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1120

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1100
8,980,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1100

افزودن به سبد خرید
سمباده رول کنزاکس مدل KCR-1080
8,980,000 ریال

سمباده رول کنزاکس مدل KCR-1080

افزودن به سبد خرید
متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150
13,260,000 ریال
13,980,000 ریال

متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150

افزودن به سبد خرید
ژنراتور برق کنزاکس مدل KPG-23000
107,990,000 ریال
119,900,000 ریال

ژنراتور برق کنزاکس مدل KPG-23000

افزودن به سبد خرید
کولتیواتور علف زن بنزینی کنزاکس مدل KTC-1269
13,850,000 ریال
13,900,000 ریال

کولتیواتور علف زن بنزینی کنزاکس مدل KTC-1269

افزودن به سبد خرید
ژنراتور برق اینورتر کنزاکس مدل KIG-11100
0 ریال

ژنراتور برق اینورتر کنزاکس مدل KIG-11100

افزودن به سبد خرید
ژنراتور برق 800 وات کنزاکس مدل KPG-1950
41,110,000 ریال
48,900,000 ریال

ژنراتور برق 800 وات کنزاکس مدل KPG-1950

افزودن به سبد خرید
ژنراتور برق 3000 وات کنزاکس مدل KPG-13000
104,090,000 ریال
116,900,000 ریال

ژنراتور برق 3000 وات کنزاکس مدل KPG-13000

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1800
8,980,000 ریال
9,980,000 ریال

مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1800

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1105
12,880,000 ریال
12,980,000 ریال

مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1105

افزودن به سبد خرید
فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1240
23,400,000 ریال
23,980,000 ریال

فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1240

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1240
23,680,000 ریال
23,980,000 ریال

فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1240

افزودن به سبد خرید
دریل کنزاکس مدل KED-150
7,900,000 ریال
7,980,000 ریال

دریل کنزاکس مدل KED-150

افزودن به سبد خرید
دریل اتوماتیک کنزاکس KED-150A
7,850,000 ریال
8,180,000 ریال

دریل اتوماتیک کنزاکس KED-150A

افزودن به سبد خرید
دریل گیربکسی چکشی کنزاکس مدل KID-1105
16,900,000 ریال
16,980,000 ریال

دریل گیربکسی چکشی کنزاکس مدل KID-1105

افزودن به سبد خرید
دریل چکشی کنزاکس مدل KID-178
8,460,000 ریال
9,980,000 ریال

دریل چکشی کنزاکس مدل KID-178

افزودن به سبد خرید
اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710
14,560,000 ریال
14,980,000 ریال

اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710

افزودن به سبد خرید
سشوار صنعتی کنزاکس مدل KHG-1200
14,680,000 ریال
14,980,000 ریال

سشوار صنعتی کنزاکس مدل KHG-1200

افزودن به سبد خرید
 اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل KWM-1200
0 ریال

اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل KWM-1200

افزودن به سبد خرید
 اره پروفیل بر دسته D کنزاکس KCM-1240
38,550,000 ریال
41,980,000 ریال

اره پروفیل بر دسته D کنزاکس KCM-1240

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 18 ولت کنزاکس مدل KCDI-118
32,980,000 ریال
33,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 18 ولت کنزاکس مدل KCDI-118

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 14 ولت کنزاکس مدل KCDI-114
23,660,000 ریال
26,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 14 ولت کنزاکس مدل KCDI-114

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی 14 ولت کنزاکس مدل KCD-114
20,300,000 ریال
23,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی 14 ولت کنزاکس مدل KCD-114

افزودن به سبد خرید
دریل بتن کن کنزاکس مدل KRH-1826
19,680,000 ریال
19,960,000 ریال

دریل بتن کن کنزاکس مدل KRH-1826

افزودن به سبد خرید
ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت کنزاکس KMR-123
2,280,000 ریال

ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت کنزاکس KMR-123

افزودن به سبد خرید
مجموعه 19 عددی سری پیچگوشتی کنزاکس مدل KBR-119
3,230,000 ریال

مجموعه 19 عددی سری پیچگوشتی کنزاکس مدل KBR-119

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927-15
8,190,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927-15

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827-18
6,150,000 ریال
6,550,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827-18

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927-13
7,990,000 ریال
8,190,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927-13

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-990-18
0 ریال

پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-990-18

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ کنزاکس مدل 18-KSG-G70
0 ریال

پیستوله رنگ کنزاکس مدل 18-KSG-G70

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827-15
6,150,000 ریال
6,550,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827-15

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-827-17
6,150,000 ریال
6,550,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-827-17

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-2001
4,390,000 ریال
4,690,000 ریال

پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-2001

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-E70-16
0 ریال

پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-E70-16

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-CV1
0 ریال

پیستوله رنگ کنزاکس مدل KSG-CV1

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3360
34,900,000 ریال
38,800,000 ریال

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3360

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3180
16,780,000 ریال
19,900,000 ریال

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3180

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180
19,780,000 ریال
21,990,000 ریال

تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی مشتی جغجغه ای کنزاکس مدلKRT-105
0 ریال

پیچ گوشتی مشتی جغجغه ای کنزاکس مدلKRT-105

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی خشاب کنزاکس مدلKRS-111
0 ریال

پیچ گوشتی خشاب کنزاکس مدلKRS-111

افزودن به سبد خرید
ست پیچ گوشتی کنزاکس مدلKCS-107
0 ریال

ست پیچ گوشتی کنزاکس مدلKCS-107

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی ضربه خور کنزاکس مدلKGS-107
2,100,000 ریال

پیچ گوشتی ضربه خور کنزاکس مدلKGS-107

افزودن به سبد خرید
 آلن چاقویی ستاره‌ای کنزاکس مدل KTK-108
1,200,000 ریال

آلن چاقویی ستاره‌ای کنزاکس مدل KTK-108

افزودن به سبد خرید
 آلن چاقویی کنزاکس مدل KHK-108
1,300,000 ریال

آلن چاقویی کنزاکس مدل KHK-108

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر 4 اینچ کنزاکس مدل KPW-104
16,970,000 ریال
19,790,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر 4 اینچ کنزاکس مدل KPW-104

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر 3 اینچ کنزاکس مدل KPW-103
11,480,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر 3 اینچ کنزاکس مدل KPW-103

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدلKPW-102
3,000,000 ریال
4,990,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدلKPW-102

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل kpw-115
3,480,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل kpw-115

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل KPW-101
2,850,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل KPW-101

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه دو حالته کنزاکس مدلKWR-210
0 ریال

آچار فرانسه دو حالته کنزاکس مدلKWR-210

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 10 اینچ کنزاکس مدلKWP-310
0 ریال

آچار فرانسه 10 اینچ کنزاکس مدلKWP-310

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 8 اینچ کنزاکس مدلKWP-308
0 ریال

آچار فرانسه 8 اینچ کنزاکس مدلKWP-308

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 15 اینچ کنزاکس مدل KAW-115
3,460,000 ریال

آچار فرانسه 15 اینچ کنزاکس مدل KAW-115

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 12 اینچ کنزاکس مدلKAW-112
2,180,000 ریال

آچار فرانسه 12 اینچ کنزاکس مدلKAW-112

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 10 کنزاکس مدل KAW-110
1,800,000 ریال

آچار فرانسه 10 کنزاکس مدل KAW-110

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه کنزاکس مدلKAW-108
0 ریال

آچار فرانسه کنزاکس مدلKAW-108

افزودن به سبد خرید
متر لیزری کنزاکس مدلKLM-180
16,520,000 ریال
17,980,000 ریال

متر لیزری کنزاکس مدلKLM-180

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدلKLL-2360
29,970,000 ریال
34,800,000 ریال

تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدلKLL-2360

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری 180 درجه کنزاکس مدل kLL-1180
15,050,000 ریال
16,800,000 ریال

تراز لیزری 180 درجه کنزاکس مدل kLL-1180

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL-1360
21,500,000 ریال

تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL-1360

افزودن به سبد خرید
متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-150
0 ریال

متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-150

افزودن به سبد خرید
متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-130
0 ریال

متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-130

افزودن به سبد خرید
متر روشکدار کنزاکس مدل KMT-280
1,350,000 ریال
1,098,000 ریال

متر روشکدار کنزاکس مدل KMT-280

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-255
780,000 ریال
798,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-255

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-250
820,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-250

افزودن به سبد خرید
متر روشکدار کنزاکس مدل KMT_230
390,000 ریال
458,000 ریال

متر روشکدار کنزاکس مدل KMT_230

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار کنزاکس مدل KMT-110
0 ریال

متر روکشدار کنزاکس مدل KMT-110

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-175
0 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-175

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-150
0 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-150

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-155
0 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-155

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-130
0 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-130

افزودن به سبد خرید
انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF -114
0 ریال

انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF -114

افزودن به سبد خرید
انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF-111
0 ریال

انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF-111

افزودن به سبد خرید
انبر کلاغی اتومات کنزاکس مدل KAP_110
0 ریال

انبر کلاغی اتومات کنزاکس مدل KAP_110

افزودن به سبد خرید
انبر آرماتوربندی کنزاکس مدل KTP 110
0 ریال

انبر آرماتوربندی کنزاکس مدل KTP 110

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1600
3,500,000 ریال

قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1600

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر KENZAX مدل KBC-1450
3,000,000 ریال

قیچی مفتول بر KENZAX مدل KBC-1450

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1350
2,700,000 ریال

قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1350

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول برکنزاکس مدل KBC-11300
2,600,000 ریال

قیچی مفتول برکنزاکس مدل KBC-11300

افزودن به سبد خرید
انبر قفلی فیلتر باز کن کنزاکس مدل KFL- 209
0 ریال

انبر قفلی فیلتر باز کن کنزاکس مدل KFL- 209

افزودن به سبد خرید
 انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KAC-311
0 ریال

انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KAC-311

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی اتوماتیک کنزاکس مدل KAL-310
3,270,000 ریال
3,290,000 ریال

انبرقفلی اتوماتیک کنزاکس مدل KAL-310

افزودن به سبد خرید
انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KCP-211
3,800,000 ریال

انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KCP-211

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی هماهنگ شونده 11 اینچ KENZAX مدل KCP -111
0 ریال

انبرقفلی هماهنگ شونده 11 اینچ KENZAX مدل KCP -111

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی 10 اینچ کنزاکس مدل KLP-110
1,980,000 ریال
2,650,000 ریال

انبرقفلی 10 اینچ کنزاکس مدل KLP-110

افزودن به سبد خرید
دم باریک الکترونیکی کنزاکس مدل KLM-145
0 ریال

دم باریک الکترونیکی کنزاکس مدل KLM-145

افزودن به سبد خرید
سیم چین الکترونیکی کنزاکس مدل KMD-145
0 ریال

سیم چین الکترونیکی کنزاکس مدل KMD-145

افزودن به سبد خرید
سیم چین کله گاوی تایگر کنزاکس مدل KDW-27
0 ریال

سیم چین کله گاوی تایگر کنزاکس مدل KDW-27

افزودن به سبد خرید
انبردست الکترونیکی کنزاکس مدل KCM-145
0 ریال

انبردست الکترونیکی کنزاکس مدل KCM-145

افزودن به سبد خرید
دم باریک کنزاکس مدلKLN-36
0 ریال

دم باریک کنزاکس مدلKLN-36

افزودن به سبد خرید
سیم چین کنزاکس مدل KDC-37
930,000 ریال
968,000 ریال

سیم چین کنزاکس مدل KDC-37

افزودن به سبد خرید
سیم چین کنزاکس مدل KDC-36
930,000 ریال
968,000 ریال

سیم چین کنزاکس مدل KDC-36

افزودن به سبد خرید
انبردست کنزاکس مدل KCP-28
1,580,000 ریال

انبردست کنزاکس مدل KCP-28

افزودن به سبد خرید
انبردست کنزاکس مدل KCP-270
0 ریال

انبردست کنزاکس مدل KCP-270

افزودن به سبد خرید
دم باریک کنزاکس مدل KLN-18
0 ریال

دم باریک کنزاکس مدل KLN-18

افزودن به سبد خرید
دم باریک کنزاکس مدل KLN-16
0 ریال

دم باریک کنزاکس مدل KLN-16

افزودن به سبد خرید
سیم چین طرح آلمانی کنزاکس مدل KDC17
0 ریال

سیم چین طرح آلمانی کنزاکس مدل KDC17

افزودن به سبد خرید
سیم چین طرح آلمانی کنزاکس مدل KDC-16
0 ریال

سیم چین طرح آلمانی کنزاکس مدل KDC-16

افزودن به سبد خرید
انبردست طرح آلمانی کنزاکس مدل KCP18
0 ریال

انبردست طرح آلمانی کنزاکس مدل KCP18

افزودن به سبد خرید
منگنه کوب کنزاکس مدل KST-1414
3,600,000 ریال

منگنه کوب کنزاکس مدل KST-1414

افزودن به سبد خرید
پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک کنزاکس مدل KHL-1632
36,750,000 ریال
39,980,000 ریال

پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک کنزاکس مدل KHL-1632

افزودن به سبد خرید
پرس دستی پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632
25,530,000 ریال
27,980,000 ریال

پرس دستی پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632

افزودن به سبد خرید
تیغ گرانیت بر کنزاکس مدل KDS2230
3,760,000 ریال

تیغ گرانیت بر کنزاکس مدل KDS2230

افزودن به سبد خرید
تیغ گرانیت بر مینی کنزاکس مدل KDS 2115
1,330,000 ریال
1,340,000 ریال

تیغ گرانیت بر مینی کنزاکس مدل KDS 2115

افزودن به سبد خرید
سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW1355
0 ریال

سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW1355

افزودن به سبد خرید
سنگ سنگبری کنزاکس مدل KSW1230
0 ریال

سنگ سنگبری کنزاکس مدل KSW1230

افزودن به سبد خرید
سنگ سنگبری مینی کنزاکس مدل KSW115
0 ریال

سنگ سنگبری مینی کنزاکس مدل KSW115

افزودن به سبد خرید
سنگ استیل بر کنزاکس مدل KCS1180
0 ریال

سنگ استیل بر کنزاکس مدل KCS1180

افزودن به سبد خرید
سنگ استیل بر کنزاکس مدل KCS115
0 ریال

سنگ استیل بر کنزاکس مدل KCS115

افزودن به سبد خرید
سنگ ساب آهن کنزاکس مدل KGW-1180
400,000 ریال

سنگ ساب آهن کنزاکس مدل KGW-1180

افزودن به سبد خرید
سنگ ساب آهن مینی کنزاکس مدل KGW-115
0 ریال

سنگ ساب آهن مینی کنزاکس مدل KGW-115

افزودن به سبد خرید
سنگ برش آهن کنزاکس مدلKCW-1180
0 ریال

سنگ برش آهن کنزاکس مدلKCW-1180

افزودن به سبد خرید
سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-1115
0 ریال

سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-1115

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان چنگکی کنزاکس مدل KSL-112
0 ریال

قفل فرمان چنگکی کنزاکس مدل KSL-112

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-12
11,000,000 ریال
13,000,000 ریال

کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-12

افزودن به سبد خرید
ست پنچرگیری اضطراری کنزاکس مدل KIU-1334
0 ریال

ست پنچرگیری اضطراری کنزاکس مدل KIU-1334

افزودن به سبد خرید
دستگاه چند کاره خودرو کنزاکس مدل KAVC-15
0 ریال

دستگاه چند کاره خودرو کنزاکس مدل KAVC-15

افزودن به سبد خرید
دستگاه هوشمند اضطراری کنزاکس مدل KEU-1203
0 ریال

دستگاه هوشمند اضطراری کنزاکس مدل KEU-1203

افزودن به سبد خرید
کمپرسورفندکی مینی کنزاکس مدل KAC-14
0 ریال

کمپرسورفندکی مینی کنزاکس مدل KAC-14

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدلKAC-13
9,840,000 ریال
10,980,000 ریال

کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدلKAC-13

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد فندکی و برقی کنزاکس مدلKAC-11
0 ریال

کمپرسور باد فندکی و برقی کنزاکس مدلKAC-11

افزودن به سبد خرید
تیغ سرامیک بر 230 میلی متر کنزاکس مدلKCR-2230
2,670,000 ریال
2,680,000 ریال

تیغ سرامیک بر 230 میلی متر کنزاکس مدلKCR-2230

افزودن به سبد خرید
تیغ سرامیک بر 115 میلی متر کنزاکس مدل KCR-2115
950,000 ریال
990,000 ریال

تیغ سرامیک بر 115 میلی متر کنزاکس مدل KCR-2115

افزودن به سبد خرید
تیغ اره الماسهMDF بر 250 میلی متر کنزاکس مدل KCS-1250
0 ریال

تیغ اره الماسهMDF بر 250 میلی متر کنزاکس مدل KCS-1250

افزودن به سبد خرید
تیغ اره الماسه MDF-2230بر کنزاکس 230 میلی متری
4,700,000 ریال
4,680,000 ریال

تیغ اره الماسه MDF-2230بر کنزاکس 230 میلی متری

افزودن به سبد خرید
تیغ الماسه 180 میلی متر کنزاکس مدل kcs-2180
3,580,000 ریال

تیغ الماسه 180 میلی متر کنزاکس مدل kcs-2180

افزودن به سبد خرید
تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS-118
0 ریال

تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS-118

افزودن به سبد خرید
تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS -218
0 ریال

تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS -218

افزودن به سبد خرید
تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS-418
0 ریال

تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS-418

افزودن به سبد خرید
تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS - 318
0 ریال

تیغ موکت بر کنزاکس مدل KCS - 318

افزودن به سبد خرید
کمپرسورباد بی صدا 50 لیتری کنزاکس مدلKACS-150
87,320,000 ریال
97,900,000 ریال

کمپرسورباد بی صدا 50 لیتری کنزاکس مدلKACS-150

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 24 لیتری بی صدا کنزاکس مدلKACS-124
48,440,000 ریال
57,900,000 ریال

کمپرسور باد 24 لیتری بی صدا کنزاکس مدلKACS-124

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 8 لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS - 108
0 ریال

کمپرسور باد 8 لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS - 108

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 25 لیتری سایلنت کنزاکس مدلKACS -124
55,410,000 ریال
57,900,000 ریال

کمپرسور باد 25 لیتری سایلنت کنزاکس مدلKACS -124

افزودن به سبد خرید
کمپرسورباد 50 لیتری کنزاکس مدل KAC-150
54,400,000 ریال
55,900,000 ریال

کمپرسورباد 50 لیتری کنزاکس مدل KAC-150

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 24 لیتری کنزاکس مدل KAC-124
40,230,000 ریال
46,900,000 ریال

کمپرسور باد 24 لیتری کنزاکس مدل KAC-124

افزودن به سبد خرید
کمپرسورباد 10 لیتری کنزاکس مدل KAC-110
30,360,000 ریال
34,900,000 ریال

کمپرسورباد 10 لیتری کنزاکس مدل KAC-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر (راست بر ) کنزاکس مدلKSR-110
2,660,000 ریال
2,700,000 ریال

قیچی ورق بر (راست بر ) کنزاکس مدلKSR-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر چپ بر کنزاکس مدل KLS-110
2,680,000 ریال

قیچی ورق بر چپ بر کنزاکس مدل KLS-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر (مستقیم بر) کنزاکس مدل KSS - 110
2,830,000 ریال

قیچی ورق بر (مستقیم بر) کنزاکس مدل KSS - 110

افزودن به سبد خرید
پیستوله برقی خرطومی کنزاکس مدل KSG - 1600
0 ریال

پیستوله برقی خرطومی کنزاکس مدل KSG - 1600

افزودن به سبد خرید
پیستوله برقی دوشی خرطومی 600 وات حرفه ای کنزاکس مدلKSG - 2600
0 ریال

پیستوله برقی دوشی خرطومی 600 وات حرفه ای کنزاکس مدلKSG - 2600

افزودن به سبد خرید
پیستوله برقی کنزاکس KSG-2400
11,000,000 ریال
12,000,000 ریال

پیستوله برقی کنزاکس KSG-2400

افزودن به سبد خرید
تخت چرخ دار فلزی کنزاکس مدل KCC - 136
0 ریال

تخت چرخ دار فلزی کنزاکس مدل KCC - 136

افزودن به سبد خرید
تخت چرخدار پلاستیکی چراغ دار کنزاکس مدلKCC-140
0 ریال

تخت چرخدار پلاستیکی چراغ دار کنزاکس مدلKCC-140

افزودن به سبد خرید
دستگاه نظافت چند کاره کنزاکس مدلKPC-11700
17,900,000 ریال
19,980,000 ریال

دستگاه نظافت چند کاره کنزاکس مدلKPC-11700

افزودن به سبد خرید
کارواش 140 بار موتور القایی کنزاکس مدل KPW-2140
35,560,000 ریال
42,980,000 ریال

کارواش 140 بار موتور القایی کنزاکس مدل KPW-2140

افزودن به سبد خرید
کارواش 140 بارکنزاکس مدل KPW-1140
29,300,000 ریال
29,700,000 ریال

کارواش 140 بارکنزاکس مدل KPW-1140

افزودن به سبد خرید
کارواش 100 بار کنزاکس مدل KPW-1100
20,180,000 ریال
21,970,000 ریال

کارواش 100 بار کنزاکس مدل KPW-1100

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری فشار قوی 15 متری کنزاکس مدل KCH-215
0 ریال

شلنگ فنری فشار قوی 15 متری کنزاکس مدل KCH-215

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری کنزاکس مدل KCH-115
0 ریال

شلنگ فنری کنزاکس مدل KCH-115

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری 10 متری کنزاکس مدل KCH-110
0 ریال

شلنگ فنری 10 متری کنزاکس مدل KCH-110

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری 5 متری کنزاکس مدل KCH-105
0 ریال

شلنگ فنری 5 متری کنزاکس مدل KCH-105

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری فشار قوی 10 متری کنزاکس مدل KCH-210
3,990,000 ریال

شلنگ فنری فشار قوی 10 متری کنزاکس مدل KCH-210

افزودن به سبد خرید
پوست بره کنزاکس مدل KWP-1180
0 ریال

پوست بره کنزاکس مدل KWP-1180

افزودن به سبد خرید
صفحه پولیش کنزاکس مدل KPB-1180
0 ریال

صفحه پولیش کنزاکس مدل KPB-1180

افزودن به سبد خرید
صفحه پولیش 115 میلی مترKPB-1115 KENZAX
0 ریال

صفحه پولیش 115 میلی مترKPB-1115 KENZAX

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1060
0 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1060

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 20 تن کنزاکس مدل KPJ-120
0 ریال

جک روغنی بادی 20 تن کنزاکس مدل KPJ-120

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 30 تنKPJ-130KENZAX
0 ریال

جک روغنی بادی 30 تنKPJ-130KENZAX

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 5 تن کنزاکس مدل KPJ-105
0 ریال

جک روغنی بادی 5 تن کنزاکس مدل KPJ-105

افزودن به سبد خرید
جک صافکاری 10 تن فلزیKBR-110KENZAX
0 ریال

جک صافکاری 10 تن فلزیKBR-110KENZAX

افزودن به سبد خرید
جک صافکاری 4 تن فلزی کنزاکس مدل KBR-104
0 ریال

جک صافکاری 4 تن فلزی کنزاکس مدل KBR-104

افزودن به سبد خرید
جک 3 تن سوسماری کورسی کوتاه کنزاکس مدل J-103 KE
27,000,000 ریال

جک 3 تن سوسماری کورسی کوتاه کنزاکس مدل J-103 KE

افزودن به سبد خرید
جک (1/4 )2 تن سوسماری کنزاکس مدل KGJ-124
0 ریال

جک (1/4 )2 تن سوسماری کنزاکس مدل KGJ-124

افزودن به سبد خرید
جک 2 تن سوسماری دسته گردان کنزاکس مدل KFJ-102
11,580,000 ریال
13,580,000 ریال

جک 2 تن سوسماری دسته گردان کنزاکس مدل KFJ-102

افزودن به سبد خرید
دم برقی 2/5 اینچ KAB-125 KENZAX
0 ریال

دم برقی 2/5 اینچ KAB-125 KENZAX

افزودن به سبد خرید
دم برقی 2 اینچ KAB-120 KENZAX
0 ریال

دم برقی 2 اینچ KAB-120 KENZAX

افزودن به سبد خرید
سم پاش شارژی کنزاکس مدل KNS-118
16,450,000 ریال
16,900,000 ریال

سم پاش شارژی کنزاکس مدل KNS-118

افزودن به سبد خرید
سم پاش 5 لیتری کنزاکس مدل KPS-105
3,280,000 ریال
3,390,000 ریال

سم پاش 5 لیتری کنزاکس مدل KPS-105

افزودن به سبد خرید
سم پاش 8 لیتر کنزاکس مدل KPS-108
5,000,000 ریال

سم پاش 8 لیتر کنزاکس مدل KPS-108

افزودن به سبد خرید
سم پاش 2 لیتر کنزاکس مدل KPS-102
0 ریال

سم پاش 2 لیتر کنزاکس مدل KPS-102

افزودن به سبد خرید
قیچی PVC بر کنزاکس مدل KPC-142
0 ریال

قیچی PVC بر کنزاکس مدل KPC-142

افزودن به سبد خرید
جک موتور دربیار KENZAX مدل KEC-102
0 ریال

جک موتور دربیار KENZAX مدل KEC-102

افزودن به سبد خرید
پرس 20 تن ایستاده KENZAX مدلKSP-120
0 ریال

پرس 20 تن ایستاده KENZAX مدلKSP-120

افزودن به سبد خرید
پرس 12 تن رومیزی کنزاکس مدلKSP-112
0 ریال

پرس 12 تن رومیزی کنزاکس مدلKSP-112

افزودن به سبد خرید
 لاستیک دربیار سواری کنزاکس مدل KTC-138
0 ریال

لاستیک دربیار سواری کنزاکس مدل KTC-138

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد پائی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-10 1
2,890,000 ریال

تلمبه باد پائی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-10 1

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد دستی دو میل کنزاکس مدل KFP-103
0 ریال

تلمبه باد دستی دو میل کنزاکس مدل KFP-103

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد پائی پیستونی دو پمپ کنزاکس مدل KFP102
3,300,000 ریال
3,390,000 ریال

تلمبه باد پائی پیستونی دو پمپ کنزاکس مدل KFP102

افزودن به سبد خرید
پروژکتور شارژی کارگاهی کنزاکس مدل KPL-1100
0 ریال

پروژکتور شارژی کارگاهی کنزاکس مدل KPL-1100

افزودن به سبد خرید
چراغ کار شارژی کنزاکس مدل KWL-1250
0 ریال

چراغ کار شارژی کنزاکس مدل KWL-1250

افزودن به سبد خرید
چراغ شارژی کنزاکس مدل KEL-1300
4,300,000 ریال

چراغ شارژی کنزاکس مدل KEL-1300

افزودن به سبد خرید
جعبه مته کبالت و الماسه کنزاکس مدل KDB-120
3,280,000 ریال
3,300,000 ریال

جعبه مته کبالت و الماسه کنزاکس مدل KDB-120

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی شارژی حرفه ای کنزاکس مدل KCD-136
4,500,000 ریال
5,980,000 ریال

پیچ گوشتی شارژی حرفه ای کنزاکس مدل KCD-136

افزودن به سبد خرید
جارو شارژی کنزاکس مدل KVC-118
19,000,000 ریال

جارو شارژی کنزاکس مدل KVC-118

افزودن به سبد خرید
 اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل 200 KENZAX
0 ریال

اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل 200 KENZAX

افزودن به سبد خرید
دریل شارژی کنزاکس مدل KCD-112
19,980,000 ریال
20,420,000 ریال

دریل شارژی کنزاکس مدل KCD-112

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-125
31,890,000 ریال
34,800,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-125

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-1500
15,320,000 ریال
15,480,000 ریال

پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-1500

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری کنزاکس مدل kcs-150
44,980,000 ریال
49,800,000 ریال

اره زنجیری کنزاکس مدل kcs-150

افزودن به سبد خرید
اره موتوری کنزاکس مدل KCS-145
39,360,000 ریال
48,500,000 ریال

اره موتوری کنزاکس مدل KCS-145

افزودن به سبد خرید
علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152
0 ریال

علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152

افزودن به سبد خرید
علف زن کوله ای کنزاکس مدل KBP-252
48,300,000 ریال
49,900,000 ریال

علف زن کوله ای کنزاکس مدل KBP-252

افزودن به سبد خرید
علف زن بنزینی سه کاره کنزاکس مدل KMC-152
48,050,000 ریال
54,900,000 ریال

علف زن بنزینی سه کاره کنزاکس مدل KMC-152

افزودن به سبد خرید
علف زن کنزاکس مدل KBC-152
40,150,000 ریال
44,900,000 ریال

علف زن کنزاکس مدل KBC-152

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-2800
16,350,000 ریال
18,480,000 ریال

پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-2800

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ بپرسید