آداپتور تبدیل کنزاکس مدل KAD-1012
8,900,000 ریال

آداپتور تبدیل کنزاکس مدل KAD-1012

افزودن به سبد خرید
دریل شارژی چکشی 18ولت کنزاکس مدل KICD-8218
0 ریال

دریل شارژی چکشی 18ولت کنزاکس مدل KICD-8218

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دیمردار 1400 وات کنزاکس مدل KAG-1400
31,980,000 ریال

مینی فرز دیمردار 1400 وات کنزاکس مدل KAG-1400

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دیمردار 1050 وات دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1050
24,980,000 ریال

مینی فرز دیمردار 1050 وات دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1050

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری 360 درجه نور سبز شارژی کنزاکس همراه با کیف BMC مدل KLL-1146
59,980,000 ریال

تراز لیزری 360 درجه نور سبز شارژی کنزاکس همراه با کیف BMC مدل KLL-1146

افزودن به سبد خرید
11 % کارواش کنزاکس موتور القایی 110 بار مدل KPW-6524
52,860,000 ریال
59,980,000 ریال

کارواش کنزاکس موتور القایی 110 بار مدل KPW-6524

افزودن به سبد خرید
سیم چین 6 اینچ کنزاکس مدل KDC-26
5,000,000 ریال

سیم چین 6 اینچ کنزاکس مدل KDC-26

افزودن به سبد خرید
دم باریک 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-28
3,690,000 ریال

دم باریک 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-28

افزودن به سبد خرید
دم باریک 6 اینچ کنزاکس مدل KLN-26
3,290,000 ریال

دم باریک 6 اینچ کنزاکس مدل KLN-26

افزودن به سبد خرید
اره درخت بر شارژی 18 ولت دو باتری کنزاکس مدل KCC-8418
0 ریال

اره درخت بر شارژی 18 ولت دو باتری کنزاکس مدل KCC-8418

افزودن به سبد خرید
11 % اره دیسکی 1400 وات کنزاکس فاقد تیغه مدل KCS-4318
29,970,000 ریال
33,980,000 ریال

اره دیسکی 1400 وات کنزاکس فاقد تیغه مدل KCS-4318

افزودن به سبد خرید
24 % دستگاه چند منظوره نظافت خودرو 1700 وات کنزاکس مدلKPC-11700
39,390,000 ریال
52,000,000 ریال

دستگاه چند منظوره نظافت خودرو 1700 وات کنزاکس مدلKPC-11700

افزودن به سبد خرید
24 % دمنده و مکنده صنعتی 1700 وات کنزاکس مدل KPC-11700
39,390,000 ریال
52,000,000 ریال

دمنده و مکنده صنعتی 1700 وات کنزاکس مدل KPC-11700

افزودن به سبد خرید
3 % پرس کابلشو هیدرولیک دستی کنزاکس مدلKHC-1613
26,000,000 ریال
26,980,000 ریال

پرس کابلشو هیدرولیک دستی کنزاکس مدلKHC-1613

افزودن به سبد خرید
پولیش برقی۱4۰۰ وات کنزاکس مدل KEP-3414
34,000,000 ریال

پولیش برقی۱4۰۰ وات کنزاکس مدل KEP-3414

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری 2300 وات کنزاکس مدلKAG-3233
39,980,000 ریال

فرز سنگبری 2300 وات کنزاکس مدلKAG-3233

افزودن به سبد خرید
2 % فرز آهنگری2300 وات کنزاکس مدل KAG-3183
39,140,000 ریال
39,980,000 ریال

فرز آهنگری2300 وات کنزاکس مدل KAG-3183

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-2246
2,698,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-2246

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-2226
1,798,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-2226

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-1426
738,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-1426

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-1226
598,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-1226

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1026
498,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1026

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-816
328,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-816

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-716
318,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-716

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-616
298,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-616

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1416
648,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1416

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1216
498,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1216

افزودن به سبد خرید
مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1016
388,000 ریال

مته چهار شیار کنزاکس مدل KPB-1016

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-711
278,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-711

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-611
268,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-611

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-511
248,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-511

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-411
228,000 ریال

مته چهارشیار کنزاکس مدل KPB-411

افزودن به سبد خرید
 قلم نوک تیز چهارشیار کنزاکس مدل KPPC-1440
698,000 ریال

قلم نوک تیز چهارشیار کنزاکس مدل KPPC-1440

افزودن به سبد خرید
قلم نوک تیز چهارشیار کنزاکس مدل KPPC-1425
450,000 ریال

قلم نوک تیز چهارشیار کنزاکس مدل KPPC-1425

افزودن به سبد خرید
قلم شش گوش نوک تیز کنزاکس مدل KPPC-3041
2,800,000 ریال

قلم شش گوش نوک تیز کنزاکس مدل KPPC-3041

افزودن به سبد خرید
قلم شش گوش سر تخت کنزاکس مدل KHFC-1741
1,150,000 ریال

قلم شش گوش سر تخت کنزاکس مدل KHFC-1741

افزودن به سبد خرید
قلم شش گوش سر تخت کنزاکس مدل KHFC-1728
660,000 ریال

قلم شش گوش سر تخت کنزاکس مدل KHFC-1728

افزودن به سبد خرید
قلم سرتخت چهارشیار کنزاس مدل KPFC-1440
698,000 ریال

قلم سرتخت چهارشیار کنزاس مدل KPFC-1440

افزودن به سبد خرید
قلم سرتخت چهارشیار کنزاس مدلKPFC-15240
0 ریال

قلم سرتخت چهارشیار کنزاس مدلKPFC-15240

افزودن به سبد خرید
قلم سرتخت پنچ شیار کنزاس مدلKMFC-1840
1,700,000 ریال

قلم سرتخت پنچ شیار کنزاس مدلKMFC-1840

افزودن به سبد خرید
سنباده فلاپ دیسک مینی فرز کنزاکس مدل KFD-7680
388,000 ریال

سنباده فلاپ دیسک مینی فرز کنزاکس مدل KFD-7680

افزودن به سبد خرید
 سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7660
388,000 ریال

سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7660

افزودن به سبد خرید
سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7640
389,000 ریال

سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7640

افزودن به سبد خرید
سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7610
388,000 ریال

سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7610

افزودن به سبد خرید
سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7612
388,000 ریال

سنباده فلاپ دیسک مینی فرزی کنزاکس مدل KFD-7612

افزودن به سبد خرید
سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW-7014
0 ریال

سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW-7014

افزودن به سبد خرید
سنگ سنگبری کنزاکس سایز 230 میلیمتر مدل KSW-7233
579,500 ریال

سنگ سنگبری کنزاکس سایز 230 میلیمتر مدل KSW-7233

افزودن به سبد خرید
سنگ مینی سنگبری 115 میلیمتر کنزاکس مدل KSW-7222
0 ریال

سنگ مینی سنگبری 115 میلیمتر کنزاکس مدل KSW-7222

افزودن به سبد خرید
سنگ مینی استیل بر سایز 115 میلیمتر کنزاکس مدل KSW-7155
149,500 ریال

سنگ مینی استیل بر سایز 115 میلیمتر کنزاکس مدل KSW-7155

افزودن به سبد خرید
سنگ ساب آهن سایز 180 میلیمتر کنزاکس مدل KGW-7007
579,500 ریال

سنگ ساب آهن سایز 180 میلیمتر کنزاکس مدل KGW-7007

افزودن به سبد خرید
10 % موتور برق بنزینی 8.5کیلو وات کنزاکس مدل KGG-6185
422,980,000 ریال
470,000,000 ریال

موتور برق بنزینی 8.5کیلو وات کنزاکس مدل KGG-6185

افزودن به سبد خرید
5 % موتور برق بنزینی کنزاکس 6000 وات مدل KGG-6160
370,000,000 ریال
390,000,000 ریال

موتور برق بنزینی کنزاکس 6000 وات مدل KGG-6160

افزودن به سبد خرید
موتور برق بنزینی 3000 وات کنزاکس مدل KGG-6130
0 ریال

موتور برق بنزینی 3000 وات کنزاکس مدل KGG-6130

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب 11 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1825
0 ریال

چکش تخریب 11 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1825

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری صنعتی 2600 وات کنزاکس مدل KAG-2269S
0 ریال

فرز سنگبری صنعتی 2600 وات کنزاکس مدل KAG-2269S

افزودن به سبد خرید
10 % فرز آهنگری صنعتی 2600 وات کنزاکس مدلKAG-2267
39,500,000 ریال
43,980,000 ریال

فرز آهنگری صنعتی 2600 وات کنزاکس مدلKAG-2267

افزودن به سبد خرید
اره پروفیل بر 2400 وات کنزاکس مدلKCM-3324
0 ریال

اره پروفیل بر 2400 وات کنزاکس مدلKCM-3324

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته بلند 1400 وات کنزاکس مدل KAG-2145
0 ریال

مینی فرز دسته بلند 1400 وات کنزاکس مدل KAG-2145

افزودن به سبد خرید
 دمنده و مکنده صنعتی کنزاکس مدل KEB-1680
0 ریال

دمنده و مکنده صنعتی کنزاکس مدل KEB-1680

افزودن به سبد خرید
11 % دریل چکشی نیم تنه فلزی گیربکسی کنزاکس مدل KID-185
21,290,000 ریال
23,980,000 ریال

دریل چکشی نیم تنه فلزی گیربکسی کنزاکس مدل KID-185

افزودن به سبد خرید
2 % دریل چکشی کنزاکس به همراه کیف bmc مدل KID-278
19,520,000 ریال
19,980,000 ریال

دریل چکشی کنزاکس به همراه کیف bmc مدل KID-278

افزودن به سبد خرید
9 % پیچ گوشتی برقی دو دور 280 وات کنزاکس مدل KDD-1280
19,970,000 ریال
21,980,000 ریال

پیچ گوشتی برقی دو دور 280 وات کنزاکس مدل KDD-1280

افزودن به سبد خرید
11 % پیچ گوشتی برقی 230 وات کنزاکس مدل KDD-1230
17,640,000 ریال
19,980,000 ریال

پیچ گوشتی برقی 230 وات کنزاکس مدل KDD-1230

افزودن به سبد خرید
4 % پیستوله برقی کنزاکس مدل KSG-1100
13,330,000 ریال
13,980,000 ریال

پیستوله برقی کنزاکس مدل KSG-1100

افزودن به سبد خرید
15 % پیستوله بادی نازل 1.8میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000
19,350,000 ریال
22,980,000 ریال

پیستوله بادی نازل 1.8میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000

افزودن به سبد خرید
15 % پیستوله بادی نازل 1.7میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000
19,350,000 ریال
22,980,000 ریال

پیستوله بادی نازل 1.7میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی نازل 1.3میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000
22,980,000 ریال

پیستوله بادی نازل 1.3میلی متر کنزاکس مدل KSG-2000

افزودن به سبد خرید
10 % پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827با سوزن1.3
10,710,000 ریال
12,000,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827با سوزن1.3

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1.8
12,900,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1.8

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1.7
12,900,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1.7

افزودن به سبد خرید
16 % اتو لوله سبز صنعتی کنزاکس مدل KPWM-120
23,490,000 ریال
27,980,000 ریال

اتو لوله سبز صنعتی کنزاکس مدل KPWM-120

افزودن به سبد خرید
10 % منگنه کوب بادی کنزاکس مدل KCS-8016
14,290,000 ریال
15,980,000 ریال

منگنه کوب بادی کنزاکس مدل KCS-8016

افزودن به سبد خرید
% میخکوب بادی اسکا 5 سانتی کنزاکس F50 مدل KAN-1850
19,800,000 ریال
19,980,000 ریال

میخکوب بادی اسکا 5 سانتی کنزاکس F50 مدل KAN-1850

افزودن به سبد خرید
متر لیزری 80 متری کنزاکس مدل KLM-280
0 ریال

متر لیزری 80 متری کنزاکس مدل KLM-280

افزودن به سبد خرید
متر لیزری 50 متری کنزاکس مدل KLM-250
0 ریال

متر لیزری 50 متری کنزاکس مدل KLM-250

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری سه بعدی نور سبز شارژی کیف BMC کنزاکس مدلKLL-3333
69,980,000 ریال

تراز لیزری سه بعدی نور سبز شارژی کیف BMC کنزاکس مدلKLL-3333

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-424
0 ریال

قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-424

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-322
0 ریال

قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-322

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-222
0 ریال

قفل فرمان ایرانی کنزاکس مدل KSL-222

افزودن به سبد خرید
8 % چراغ نور افکن کنزاکس مدل KML-430
10,490,000 ریال
11,480,000 ریال

چراغ نور افکن کنزاکس مدل KML-430

افزودن به سبد خرید
31 % سنگ چاقو تیزکن کنزاکس مدل KSS-108
585,000 ریال
850,000 ریال

سنگ چاقو تیزکن کنزاکس مدل KSS-108

افزودن به سبد خرید
پیچگوشتی جغجغه ای 5عددی کنزاکس مدل KSR-106
9,800,000 ریال

پیچگوشتی جغجغه ای 5عددی کنزاکس مدل KSR-106

افزودن به سبد خرید
کیف ابزار کنزاکس مدل KTB-135
0 ریال

کیف ابزار کنزاکس مدل KTB-135

افزودن به سبد خرید
کیف ابزار کنزاکس مدل KTB-235
0 ریال

کیف ابزار کنزاکس مدل KTB-235

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان کنزاکس حرفه ای ساخت چین مدل KSL-124
9,580,000 ریال

قفل فرمان کنزاکس حرفه ای ساخت چین مدل KSL-124

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب 16 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1180
129,980,000 ریال

چکش تخریب 16 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1180

افزودن به سبد خرید
1 % سنگ فرز آهنگری کنزاکس2600وات مدل KAG-1260
44,470,000 ریال
44,980,000 ریال

سنگ فرز آهنگری کنزاکس2600وات مدل KAG-1260

افزودن به سبد خرید
پولیش برقی کنزاکس مدل KEP-1120
0 ریال

پولیش برقی کنزاکس مدل KEP-1120

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب 6/5کیلویی کنزاکس مدل KDH-1130
0 ریال

چکش تخریب 6/5کیلویی کنزاکس مدل KDH-1130

افزودن به سبد خرید
چکش تخریب 11 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1150
0 ریال

چکش تخریب 11 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1150

افزودن به سبد خرید
% دریل بتن کن پنج شیار 7کیلویی کنزاکس مدل KRH-1120
84,790,000 ریال
85,000,000 ریال

دریل بتن کن پنج شیار 7کیلویی کنزاکس مدل KRH-1120

افزودن به سبد خرید
4 % دریل بتن کن چهارشیار 5کیلویی کنزاکس مدل KRH-1150
45,790,000 ریال
47,980,000 ریال

دریل بتن کن چهارشیار 5کیلویی کنزاکس مدل KRH-1150

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته بلند 1400 وات کنزاکس دیمردار مدل KAG-1140
0 ریال

مینی فرز دسته بلند 1400 وات کنزاکس دیمردار مدل KAG-1140

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1260
44,980,000 ریال

فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1260

افزودن به سبد خرید
2 % مینی فرز کنزاکس مدل KAG-1950
20,500,000 ریال
20,980,000 ریال

مینی فرز کنزاکس مدل KAG-1950

افزودن به سبد خرید
مینی فرز 700 وات کنزاکس مدل KAG-3147
15,980,000 ریال

مینی فرز 700 وات کنزاکس مدل KAG-3147

افزودن به سبد خرید
7 % تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-101
5,990,000 ریال
6,500,000 ریال

تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ کنزاکس مدل KFP-101

افزودن به سبد خرید
15 % تلمبه باد پایی درجه دار کنزاکس مدل KFP-106
3,890,000 ریال
4,600,000 ریال

تلمبه باد پایی درجه دار کنزاکس مدل KFP-106

افزودن به سبد خرید
5 % تلمبه باد ایستاده درجه دار سوپر کنزاکس مدل KFP-105
6,450,000 ریال
6,800,000 ریال

تلمبه باد ایستاده درجه دار سوپر کنزاکس مدل KFP-105

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد دستی ساده کنزاکس مدل KFP-104
5,300,000 ریال

تلمبه باد دستی ساده کنزاکس مدل KFP-104

افزودن به سبد خرید
انبر دست کنزاکس مدل Hegza KCP-37
3,590,000 ریال

انبر دست کنزاکس مدل Hegza KCP-37

افزودن به سبد خرید
جک روغنی20تن کنزاکس مدل KBJ-220
26,980,000 ریال

جک روغنی20تن کنزاکس مدل KBJ-220

افزودن به سبد خرید
جک روغنی 15 تن کنزاکس مدل KBJ-215
21,980,000 ریال

جک روغنی 15 تن کنزاکس مدل KBJ-215

افزودن به سبد خرید
جک روغنی 10 تن کنزاکس مدل KBJ-210
17,980,000 ریال

جک روغنی 10 تن کنزاکس مدل KBJ-210

افزودن به سبد خرید
3 % سمپاش 9 لیتری کنزاکس مدل KPS-109
5,790,000 ریال
5,980,000 ریال

سمپاش 9 لیتری کنزاکس مدل KPS-109

افزودن به سبد خرید
15 % اره زنجیری بنزینی کنزاکس کیف BMC مدل KCS-250
59,440,000 ریال
69,980,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس کیف BMC مدل KCS-250

افزودن به سبد خرید
16 % اره زنجیری بنزینی کنزاکس کیف BMC مدل KCS-245
56,940,000 ریال
67,980,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس کیف BMC مدل KCS-245

افزودن به سبد خرید
∞ % قیچی باغبانی ایرانی کنزاکس مدل KPS-1805
1,685,000 ریال
0 ریال

قیچی باغبانی ایرانی کنزاکس مدل KPS-1805

افزودن به سبد خرید
% جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1503
6,960,000 ریال
6,980,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1503

افزودن به سبد خرید
2 % جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1502
5,420,000 ریال
5,580,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1502

افزودن به سبد خرید
% جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1403
6,460,000 ریال
6,480,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1403

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1402
4,890,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1402

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1303
5,780,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1303

افزودن به سبد خرید
جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1302
4,600,000 ریال

جعبه ابزار کنزاکس مدل KBT-1302

افزودن به سبد خرید
∞ % موتور برق کنزاکس 6 کیلو وات مدل KPGE-16000
300,000,000 ریال
0 ریال

موتور برق کنزاکس 6 کیلو وات مدل KPGE-16000

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری سه خط نور قرمز EXACT کنزاکس کیف bmc مدل KLL-1720
46,500,000 ریال

تراز لیزری سه خط نور قرمز EXACT کنزاکس کیف bmc مدل KLL-1720

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری سه خط نور سبزEXACT کنزاکس کیف bmc مدل KLL-2720
0 ریال

تراز لیزری سه خط نور سبزEXACT کنزاکس کیف bmc مدل KLL-2720

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری موتوری کنزاکس مدل KCS-145E
55,980,000 ریال

اره زنجیری موتوری کنزاکس مدل KCS-145E

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1400
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1400

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1220
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1220

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1180
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1180

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1150
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1150

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1120
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1120

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1100
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1100

افزودن به سبد خرید
سمباده رول کنزاکس مدل KCR-1080
12,900,000 ریال

سمباده رول کنزاکس مدل KCR-1080

افزودن به سبد خرید
متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150
0 ریال

متر لیزری کنزاکس مدل KLM-150

افزودن به سبد خرید
4 % موتور برق 3کیلو وات کنزاکس مدل KPG-23000
200,000,000 ریال
209,980,000 ریال

موتور برق 3کیلو وات کنزاکس مدل KPG-23000

افزودن به سبد خرید
کولتیواتور علف زن(شخم زن) بنزینی شفت 9 خار با قطر لوله 26 MM کنزاکس مدل KTC-1269
19,900,000 ریال

کولتیواتور علف زن(شخم زن) بنزینی شفت 9 خار با قطر لوله 26 MM کنزاکس مدل KTC-1269

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز8 میلی متر ارتفاع160mm
480,000 ریال

مته چهارشیار سایز8 میلی متر ارتفاع160mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 7 میلی متر ارتفاع160mm
460,000 ریال

مته چهارشیار سایز 7 میلی متر ارتفاع160mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز6 میلی متر ارتفاع160 mm
430,000 ریال

مته چهارشیار سایز6 میلی متر ارتفاع160 mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز5 میلی متر مدل SDS-Plus
350,000 ریال

مته چهارشیار سایز5 میلی متر مدل SDS-Plus

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز4 میلی متر ارتفاع110 mm
300,000 ریال

مته چهارشیار سایز4 میلی متر ارتفاع110 mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز14 میلی متر ارتفاع 160میلیمتر
950,000 ریال

مته چهارشیار سایز14 میلی متر ارتفاع 160میلیمتر

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز12 میلی متر ارتفاع 160mm
750,000 ریال

مته چهارشیار سایز12 میلی متر ارتفاع 160mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 10 میلی متر ارتفاع160mm
600,000 ریال

مته چهارشیار سایز 10 میلی متر ارتفاع160mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 7 میلی متر ارتفاع110mm
400,000 ریال

مته چهارشیار سایز 7 میلی متر ارتفاع110mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 6 میلی متر ارتفاع110mm
370,000 ریال

مته چهارشیار سایز 6 میلی متر ارتفاع110mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 8 میلی متر ارتفاع110mm
430,000 ریال

مته چهارشیار سایز 8 میلی متر ارتفاع110mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 30 میلی متر ارتفاع 460mm
6,850,000 ریال

مته چهارشیار سایز 30 میلی متر ارتفاع 460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 28 میلی متر ارتفاع 460mm
6,410,000 ریال

مته چهارشیار سایز 28 میلی متر ارتفاع 460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 26 میلی متر ارتفاع 460mm
5,680,000 ریال

مته چهارشیار سایز 26 میلی متر ارتفاع 460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 24 میلی متر ارتفاع460mm
4,970,000 ریال

مته چهارشیار سایز 24 میلی متر ارتفاع460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 22 میلی متر ارتفاع 460mm
4,290,000 ریال

مته چهارشیار سایز 22 میلی متر ارتفاع 460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز20 میلی متر ارتفاع460mm
3,540,000 ریال

مته چهارشیار سایز20 میلی متر ارتفاع460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز18 میلی متر ارتفاع460mm
2,920,000 ریال

مته چهارشیار سایز18 میلی متر ارتفاع460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 16میلی متر ارتفاع 460mm
2,320,000 ریال

مته چهارشیار سایز 16میلی متر ارتفاع 460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 14میلی متر ارتفاع460mm
1,850,000 ریال

مته چهارشیار سایز 14میلی متر ارتفاع460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار سایز 12 میلی متر ارتفاع460mm
1,400,000 ریال

مته چهارشیار سایز 12 میلی متر ارتفاع460mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 24 میلی متر ارتفاع260mm
2,960,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 24 میلی متر ارتفاع260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 22 میلی متر ارتفاع260mm
2,390,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 22 میلی متر ارتفاع260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 20 میلی متر ارتفاع 260mm
2,150,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 20 میلی متر ارتفاع 260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 18 میلی متر ارتفاع260mm
1,820,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 18 میلی متر ارتفاع260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 14 میلی متر ارتفاع 260mm
1,150,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 14 میلی متر ارتفاع 260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 12 میلی متر ارتفاع 260mm
930,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 12 میلی متر ارتفاع 260mm

افزودن به سبد خرید
مته چهارشیار SDS-Plus سایز 10 میلی متر ارتفاع 260mm
800,000 ریال

مته چهارشیار SDS-Plus سایز 10 میلی متر ارتفاع 260mm

افزودن به سبد خرید
قلم چکش تخریب نوک تخت 810 ارتفاع410mm
1,550,000 ریال

قلم چکش تخریب نوک تخت 810 ارتفاع410mm

افزودن به سبد خرید
قلم پنج شیار نوک تیز 600mm
1,500,000 ریال

قلم پنج شیار نوک تیز 600mm

افزودن به سبد خرید
قلم پنج شیار نوک تیز مدل 400mm
1,700,000 ریال

قلم پنج شیار نوک تیز مدل 400mm

افزودن به سبد خرید
قلم پنج شیار نوک تخت 400mm
1,700,000 ریال

قلم پنج شیار نوک تخت 400mm

افزودن به سبد خرید
قلم پنج شیار پهن مدل ۱۸X400X50
1,760,000 ریال

قلم پنج شیار پهن مدل ۱۸X400X50

افزودن به سبد خرید
قلم چکش تخریب کوتاه نوک تیز 810 شش ضلعی 250mm
820,000 ریال

قلم چکش تخریب کوتاه نوک تیز 810 شش ضلعی 250mm

افزودن به سبد خرید
قلم چکش تخریب 810 شش ضلعی کوتاه تخت مدل ۱۸X280X25
820,000 ریال

قلم چکش تخریب 810 شش ضلعی کوتاه تخت مدل ۱۸X280X25

افزودن به سبد خرید
قلم چهارشیار بلند نوک پهن 50*1400*25
950,000 ریال

قلم چهارشیار بلند نوک پهن 50*1400*25

افزودن به سبد خرید
قلم چهارشیار نوک تخت ۲۵*1400*۱۴
850,000 ریال

قلم چهارشیار نوک تخت ۲۵*1400*۱۴

افزودن به سبد خرید
قلم چهارشیار بلند نوک تیز مدل 400mm
850,000 ریال

قلم چهارشیار بلند نوک تیز مدل 400mm

افزودن به سبد خرید
قلم چهارشیار نوک پهن ۵0*۲۵۰*۱۴
700,000 ریال

قلم چهارشیار نوک پهن ۵0*۲۵۰*۱۴

افزودن به سبد خرید
قلم چهارشیار نوک تخت ۲۵*۲۵۰*۱۴
620,000 ریال

قلم چهارشیار نوک تخت ۲۵*۲۵۰*۱۴

افزودن به سبد خرید
موتور برق اینورتر کنزاکس 1 کیلو وات مدل KIG-11100
0 ریال

موتور برق اینورتر کنزاکس 1 کیلو وات مدل KIG-11100

افزودن به سبد خرید
5 % موتور برق 800 وات کنزاکس مدل KPG-1950
64,500,000 ریال
67,900,000 ریال

موتور برق 800 وات کنزاکس مدل KPG-1950

افزودن به سبد خرید
100 % موتور برق 3000 وات کنزاکس مدل KPG-13000
0 ریال
157,900,000 ریال

موتور برق 3000 وات کنزاکس مدل KPG-13000

افزودن به سبد خرید
مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1800
9,980,000 ریال

مینی فرز دسته کوتاه کنزاکس مدل KAG-1800

افزودن به سبد خرید
% مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1105
23,400,000 ریال
23,490,000 ریال

مینی فرز دسته بلند کنزاکس مدل KAG-1105

افزودن به سبد خرید
فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1240
23,980,000 ریال

فرز سنگبری کنزاکس مدل KAGS-1240

افزودن به سبد خرید
15 % دریل 500 وات اچاری 10mm کنزاکس مدل KED-150
11,849,000 ریال
13,980,000 ریال

دریل 500 وات اچاری 10mm کنزاکس مدل KED-150

افزودن به سبد خرید
دریل اتوماتیک10mm کنزاکس KED-150A
14,980,000 ریال

دریل اتوماتیک10mm کنزاکس KED-150A

افزودن به سبد خرید
9 % دریل گیربکسی چکشی13mm کنزاکس مدل KID-1105
29,770,000 ریال
32,980,000 ریال

دریل گیربکسی چکشی13mm کنزاکس مدل KID-1105

افزودن به سبد خرید
6 % دریل چکشی 13mm کنزاکس مدل KID-178
17,290,000 ریال
18,580,000 ریال

دریل چکشی 13mm کنزاکس مدل KID-178

افزودن به سبد خرید
اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710
26,980,000 ریال

اره عمودبر کنزاکس مدل KJS-1710

افزودن به سبد خرید
سشوار صنعتی کنزاکس مدل KHG-1200
24,980,000 ریال

سشوار صنعتی کنزاکس مدل KHG-1200

افزودن به سبد خرید
% اینورتر جوشکاری 200 آمپر کنزاکس 3برد ماسفت مدل KWM-1200
89,900,000 ریال
89,980,000 ریال

اینورتر جوشکاری 200 آمپر کنزاکس 3برد ماسفت مدل KWM-1200

افزودن به سبد خرید
6 % اره پروفیل بر دسته D کنزاکس KCM-1240
65,770,000 ریال
69,980,000 ریال

اره پروفیل بر دسته D کنزاکس KCM-1240

افزودن به سبد خرید
8 % دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 18 ولت کنزاکس مدل KCDI-118
54,990,000 ریال
59,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 18 ولت کنزاکس مدل KCDI-118

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 14 ولت کنزاکس مدل KCDI-114
48,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی 14 ولت کنزاکس مدل KCDI-114

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی 14 ولت کنزاکس مدل KCD-114
44,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی 14 ولت کنزاکس مدل KCD-114

افزودن به سبد خرید
10 % دریل بتن کن کنزاکس مدل KRH-1826
30,570,000 ریال
33,980,000 ریال

دریل بتن کن کنزاکس مدل KRH-1826

افزودن به سبد خرید
ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت کنزاکس KMR-123
5,480,000 ریال

ست تعمیر حرفه ای موبایل و ساعت کنزاکس KMR-123

افزودن به سبد خرید
% مجموعه 19 عددی سری پیچگوشتی کنزاکس مدل KBR-119
7,930,000 ریال
7,990,000 ریال

مجموعه 19 عددی سری پیچگوشتی کنزاکس مدل KBR-119

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1/6
12,900,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927 با سوزن1/6

افزودن به سبد خرید
10 % پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827با سوزن1/8
10,710,000 ریال
12,000,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827با سوزن1/8

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927با سوزن1/3
12,900,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-927با سوزن1/3

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-990با سوزن1/8
7,690,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-990با سوزن1/8

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-G70 با سوزن 1/8
8,990,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-G70 با سوزن 1/8

افزودن به سبد خرید
10 % پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827بانازل1/6
10,710,000 ریال
12,000,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-827بانازل1/6

افزودن به سبد خرید
10 % پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-827باسوزن 1/7
10,710,000 ریال
12,000,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدلKSG-827باسوزن 1/7

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی سایه پاش کنزاکس مدل KSG-2001با نازل0/5
8,390,000 ریال

پیستوله بادی سایه پاش کنزاکس مدل KSG-2001با نازل0/5

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-E70بانازل1/6
7,990,000 ریال

پیستوله بادی کنزاکس مدل KSG-E70بانازل1/6

افزودن به سبد خرید
پیستوله بادی سایه پاش کنزاکس مدل KSG-CV1بانازل0/5
6,990,000 ریال

پیستوله بادی سایه پاش کنزاکس مدل KSG-CV1بانازل0/5

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری نور سبز 360 درجه کنزاکس مدل KLL-3360
44,999,000 ریال

تراز لیزری نور سبز 360 درجه کنزاکس مدل KLL-3360

افزودن به سبد خرید
3 % تراز لیزری دوخط نور قرمز باطری شارژی کنزاکس به همراه کیف برزنتی مدل KLL-3180
27,990,000 ریال
29,000,000 ریال

تراز لیزری دوخط نور قرمز باطری شارژی کنزاکس به همراه کیف برزنتی مدل KLL-3180

افزودن به سبد خرید
10 % تراز لیزری دوخط نور سبز کنزاکس به همراه کیف برزنتی مدل KLL-2180
24,950,000 ریال
27,980,000 ریال

تراز لیزری دوخط نور سبز کنزاکس به همراه کیف برزنتی مدل KLL-2180

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی مشتی جغجغه ای کنزاکس مدلKRT-105
0 ریال

پیچ گوشتی مشتی جغجغه ای کنزاکس مدلKRT-105

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی خشاب کنزاکس مدلKRS-111
5,490,000 ریال

پیچ گوشتی خشاب کنزاکس مدلKRS-111

افزودن به سبد خرید
ست پیچ گوشتی کنزاکس مدلKCS-107
0 ریال

ست پیچ گوشتی کنزاکس مدلKCS-107

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی ضربه خور کنزاکس مدلKGS-107
4,450,000 ریال

پیچ گوشتی ضربه خور کنزاکس مدلKGS-107

افزودن به سبد خرید
 آلن چاقویی ستاره‌ای کنزاکس مدل KTK-108
1,180,000 ریال

آلن چاقویی ستاره‌ای کنزاکس مدل KTK-108

افزودن به سبد خرید
 آلن چاقویی کنزاکس مدل KHK-108
439,000 ریال

آلن چاقویی کنزاکس مدل KHK-108

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر 4 اینچ کنزاکس مدل KPW-104
0 ریال

آچار دو دسته لوله گیر 4 اینچ کنزاکس مدل KPW-104

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر 3 اینچ کنزاکس مدل KPW-103
11,780,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر 3 اینچ کنزاکس مدل KPW-103

افزودن به سبد خرید
39 % آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدلKPW-102
3,000,000 ریال
4,990,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدلKPW-102

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل kpw-115
9,480,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل kpw-115

افزودن به سبد خرید
آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل KPW-101
5,980,000 ریال

آچار دو دسته لوله گیر کنزاکس مدل KPW-101

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه دو حالته کنزاکس مدلKWR-210
0 ریال

آچار فرانسه دو حالته کنزاکس مدلKWR-210

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 10 اینچ کنزاکس مدلKWP-310
0 ریال

آچار فرانسه 10 اینچ کنزاکس مدلKWP-310

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 8 اینچ کنزاکس مدلKWP-308
0 ریال

آچار فرانسه 8 اینچ کنزاکس مدلKWP-308

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 15 اینچ کنزاکس مدل KAW-115
4,585,000 ریال

آچار فرانسه 15 اینچ کنزاکس مدل KAW-115

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 12 اینچ کنزاکس مدلKAW-112
4,990,000 ریال

آچار فرانسه 12 اینچ کنزاکس مدلKAW-112

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه 10 کنزاکس مدل KAW-110
1,800,000 ریال

آچار فرانسه 10 کنزاکس مدل KAW-110

افزودن به سبد خرید
آچار فرانسه کنزاکس مدلKAW-108
0 ریال

آچار فرانسه کنزاکس مدلKAW-108

افزودن به سبد خرید
متر لیزری کنزاکس مدلKLM-180
0 ریال

متر لیزری کنزاکس مدلKLM-180

افزودن به سبد خرید
10 % تراز لیزری نور قرمز 360 درجه کنزاکس مدلKLL-2360
41,990,000 ریال
46,980,000 ریال

تراز لیزری نور قرمز 360 درجه کنزاکس مدلKLL-2360

افزودن به سبد خرید
10 % تراز لیزری دوخط نور قرمز کنزاکس کیف برزنتی مدل kLL-1180
21,490,000 ریال
23,980,000 ریال

تراز لیزری دوخط نور قرمز کنزاکس کیف برزنتی مدل kLL-1180

افزودن به سبد خرید
تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL-1360
0 ریال

تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL-1360

افزودن به سبد خرید
5 % متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-150
7,500,000 ریال
7,940,000 ریال

متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-150

افزودن به سبد خرید
1 % متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-130
6,500,000 ریال
6,580,000 ریال

متر مهندسی فلزی کنزاکس مدل KSM-130

افزودن به سبد خرید
متر روش کدار نشکن فقل اتومات کنزاکس مدل KENZAX KMT-375
1,795,000 ریال

متر روش کدار نشکن فقل اتومات کنزاکس مدل KENZAX KMT-375

افزودن به سبد خرید
متر روشکدار 8 متری نشکن کنزاکس مدل KMT-280
2,090,000 ریال

متر روشکدار 8 متری نشکن کنزاکس مدل KMT-280

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار5.5متری نشکن کنزاکس مدل KMT-255
1,750,000 ریال

متر روکشدار5.5متری نشکن کنزاکس مدل KMT-255

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار 5متری نشکن کنزاکس مدل KMT-250
1,660,000 ریال

متر روکشدار 5متری نشکن کنزاکس مدل KMT-250

افزودن به سبد خرید
متر روشکدار 3متری نشکن کنزاکس مدل KMT_230
850,000 ریال

متر روشکدار 3متری نشکن کنزاکس مدل KMT_230

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار کنزاکس مدل KMT-110
1,595,000 ریال

متر روکشدار کنزاکس مدل KMT-110

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-175
1,395,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-175

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-150
1,090,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-150

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-155
1,290,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-155

افزودن به سبد خرید
متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-130
690,000 ریال

متر روکشدار نشکن کنزاکس مدل KMT-130

افزودن به سبد خرید
انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF -114
3,990,000 ریال

انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF -114

افزودن به سبد خرید
انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF-111
4,590,000 ریال

انبردست چند کاره کنزاکس مدل KMF-111

افزودن به سبد خرید
انبر کلاغی اتومات کنزاکس مدل KAP_110
0 ریال

انبر کلاغی اتومات کنزاکس مدل KAP_110

افزودن به سبد خرید
انبر آرماتوربندی کنزاکس مدل KTP 110
3,940,000 ریال

انبر آرماتوربندی کنزاکس مدل KTP 110

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1600
3,500,000 ریال

قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1600

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر KENZAX مدل KBC-1450
3,000,000 ریال

قیچی مفتول بر KENZAX مدل KBC-1450

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1350
10,900,000 ریال

قیچی مفتول بر کنزاکس مدل KBC-1350

افزودن به سبد خرید
قیچی مفتول برکنزاکس مدل KBC-11300
2,600,000 ریال

قیچی مفتول برکنزاکس مدل KBC-11300

افزودن به سبد خرید
انبر قفلی فیلتر باز کن کنزاکس مدل KFL- 209
6,880,000 ریال

انبر قفلی فیلتر باز کن کنزاکس مدل KFL- 209

افزودن به سبد خرید
 انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KAC-311
0 ریال

انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KAC-311

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی اتوماتیک کنزاکس مدل KAL-310
3,290,000 ریال

انبرقفلی اتوماتیک کنزاکس مدل KAL-310

افزودن به سبد خرید
انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KCP-211
8,580,000 ریال

انبر قفلی هماهنگ شونده کنزاکس مدل KCP-211

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی هماهنگ شونده 11 اینچ KENZAX مدل KCP -111
0 ریال

انبرقفلی هماهنگ شونده 11 اینچ KENZAX مدل KCP -111

افزودن به سبد خرید
انبرقفلی 10 اینچ کنزاکس مدل KLP-110
5,000,000 ریال

انبرقفلی 10 اینچ کنزاکس مدل KLP-110

افزودن به سبد خرید
دم باریک الکترونیکی کنزاکس مدل KLM-145
1,700,000 ریال

دم باریک الکترونیکی کنزاکس مدل KLM-145

افزودن به سبد خرید
سیم چین الکترونیکی کنزاکس مدل KMD-145
0 ریال

سیم چین الکترونیکی کنزاکس مدل KMD-145

افزودن به سبد خرید
سیم چین کله گاوی تایگر کنزاکس مدل KDW-27
4,780,000 ریال

سیم چین کله گاوی تایگر کنزاکس مدل KDW-27

افزودن به سبد خرید
انبردست الکترونیکی کنزاکس مدل KCM-145
0 ریال

انبردست الکترونیکی کنزاکس مدل KCM-145

افزودن به سبد خرید
دم باریک کنزاکس مدلKLN-36
3,490,000 ریال

دم باریک کنزاکس مدلKLN-36

افزودن به سبد خرید
سیم چین کنزاکس مدل KDC-37
2,448,000 ریال

سیم چین کنزاکس مدل KDC-37

افزودن به سبد خرید
سیم چین کنزاکس مدل KDC-36
2,590,000 ریال

سیم چین کنزاکس مدل KDC-36

افزودن به سبد خرید
انبردست کنزاکس مدل KCP-28
4,900,000 ریال

انبردست کنزاکس مدل KCP-28

افزودن به سبد خرید
انبردست سایز 7 اینچ کنزاکس مدل KCP-27
4,080,000 ریال

انبردست سایز 7 اینچ کنزاکس مدل KCP-27

افزودن به سبد خرید
دم باریک سایز 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-18
0 ریال

دم باریک سایز 8 اینچ کنزاکس مدل KLN-18

افزودن به سبد خرید
دم باریک کنزاکس مدل KLN-16
0 ریال

دم باریک کنزاکس مدل KLN-16

افزودن به سبد خرید
سیم چین طرح آلمانی سایز 7 اینچ کنزاکس مدل KDC17
0 ریال

سیم چین طرح آلمانی سایز 7 اینچ کنزاکس مدل KDC17

افزودن به سبد خرید
سیم چین طرح آلمانی سایز 6 اینچ کنزاکس مدل KDC-16
0 ریال

سیم چین طرح آلمانی سایز 6 اینچ کنزاکس مدل KDC-16

افزودن به سبد خرید
انبردست طرح آلمانی سایز 8 اینچ کنزاکس مدل KCP18
0 ریال

انبردست طرح آلمانی سایز 8 اینچ کنزاکس مدل KCP18

افزودن به سبد خرید
منگنه کوب دستی کنزاکس مدل KST-1414
3,650,000 ریال

منگنه کوب دستی کنزاکس مدل KST-1414

افزودن به سبد خرید
% پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک کنزاکس مدل KHL-1632
69,990,000 ریال
70,000,000 ریال

پرس دستی لوله پنج لایه هیدرولیک کنزاکس مدل KHL-1632

افزودن به سبد خرید
پرس دستی پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632
38,980,000 ریال

پرس دستی پنج لایه کنزاکس مدل KML-1632

افزودن به سبد خرید
% صفحه گرانیت بر 230میلی مترکنزاکس مدل KDS2230
6,850,000 ریال
6,880,000 ریال

صفحه گرانیت بر 230میلی مترکنزاکس مدل KDS2230

افزودن به سبد خرید
% صفحه گرانیت بر مینی 115میلی مترکنزاکس مدل KDS 2115
2,360,000 ریال
2,380,000 ریال

صفحه گرانیت بر مینی 115میلی مترکنزاکس مدل KDS 2115

افزودن به سبد خرید
سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW1355
0 ریال

سنگ پروفیل بر کنزاکس مدل KCW1355

افزودن به سبد خرید
سنگ سنگبری کنزاکس مدل KSW1230
0 ریال

سنگ سنگبری کنزاکس مدل KSW1230

افزودن به سبد خرید
سنگ سنگبری مینی کنزاکس مدل KSW115
0 ریال

سنگ سنگبری مینی کنزاکس مدل KSW115

افزودن به سبد خرید
سنگ مینی ساب آهن کنزاکس مدل KCS1180
2,290,000 ریال

سنگ مینی ساب آهن کنزاکس مدل KCS1180

افزودن به سبد خرید
سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-7023
589,500 ریال

سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-7023

افزودن به سبد خرید
سنگ برش آهن کنزاکس مدل KGW-7018
289,000 ریال

سنگ برش آهن کنزاکس مدل KGW-7018

افزودن به سبد خرید
سنگ مینی برش آهن کنزاکس مدلKCW-7011
2,400,000 ریال

سنگ مینی برش آهن کنزاکس مدلKCW-7011

افزودن به سبد خرید
سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-1115
2,200,000 ریال

سنگ برش آهن کنزاکس مدل KCW-1115

افزودن به سبد خرید
قفل فرمان چنگکی چینی کنزاکس مدل KSL-112
8,000,000 ریال

قفل فرمان چنگکی چینی کنزاکس مدل KSL-112

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-12
13,000,000 ریال

کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدل KAC-12

افزودن به سبد خرید
ست پنچرگیری اضطراری کنزاکس مدل KIU-1634
59,980,000 ریال

ست پنچرگیری اضطراری کنزاکس مدل KIU-1634

افزودن به سبد خرید
دستگاه چند کاره خودرو کنزاکس مدل KAVC-15
18,900,000 ریال

دستگاه چند کاره خودرو کنزاکس مدل KAVC-15

افزودن به سبد خرید
دستگاه هوشمند اضطراری کنزاکس مدل KEU-1203
10,580,000 ریال

دستگاه هوشمند اضطراری کنزاکس مدل KEU-1203

افزودن به سبد خرید
کمپرسورفندکی مینی کنزاکس مدل KAC-14
0 ریال

کمپرسورفندکی مینی کنزاکس مدل KAC-14

افزودن به سبد خرید
2 % کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدلKAC-13
14,680,000 ریال
15,000,000 ریال

کمپرسور باد فندکی کنزاکس مدلKAC-13

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد فندکی و برقی کنزاکس مدلKAC-11
0 ریال

کمپرسور باد فندکی و برقی کنزاکس مدلKAC-11

افزودن به سبد خرید
صفحه سرامیک بر 230 میلی متر کنزاکس مدلKCR-2230
4,880,000 ریال

صفحه سرامیک بر 230 میلی متر کنزاکس مدلKCR-2230

افزودن به سبد خرید
صفحه سرامیک بر مینی 115 میلی متر کنزاکس مدل KCR-2115
1,680,000 ریال

صفحه سرامیک بر مینی 115 میلی متر کنزاکس مدل KCR-2115

افزودن به سبد خرید
1 % تیغ اره الماسهMDF بر 250 میلی متر کنزاکس مدل KCS-2250
8,840,000 ریال
8,940,000 ریال

تیغ اره الماسهMDF بر 250 میلی متر کنزاکس مدل KCS-2250

افزودن به سبد خرید
تیغ اره الماسه MDF-2230بر کنزاکس 230 میلی متری
7,000,000 ریال

تیغ اره الماسه MDF-2230بر کنزاکس 230 میلی متری

افزودن به سبد خرید
% تیغ اره الماسه 180 میلی متریMDF کنزاکس مدل kcs-2180
5,970,000 ریال
6,000,000 ریال

تیغ اره الماسه 180 میلی متریMDF کنزاکس مدل kcs-2180

افزودن به سبد خرید
کاتر موکت بر کنزاکس مدل KCS-118
0 ریال

کاتر موکت بر کنزاکس مدل KCS-118

افزودن به سبد خرید
کاتر موکت بر کنزاکس مدل KCS -218
0 ریال

کاتر موکت بر کنزاکس مدل KCS -218

افزودن به سبد خرید
موکت بر کاتر کنزاکس مدل KCS-418
1,680,000 ریال

موکت بر کاتر کنزاکس مدل KCS-418

افزودن به سبد خرید
کاتر کنزاکس مدل KCS - 318
0 ریال

کاتر کنزاکس مدل KCS - 318

افزودن به سبد خرید
کمپرسورباد بی صدا 50 لیتری کنزاکس مدلKACS-150
125,000,000 ریال

کمپرسورباد بی صدا 50 لیتری کنزاکس مدلKACS-150

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 24 لیتری بی صدا کنزاکس مدلKACS-124
93,000,000 ریال

کمپرسور باد 24 لیتری بی صدا کنزاکس مدلKACS-124

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 8 لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS - 108
0 ریال

کمپرسور باد 8 لیتری بی صدا کنزاکس مدل KACS - 108

افزودن به سبد خرید
کمپرسور باد 25 لیتری سایلنت کنزاکس مدلKACS -125
75,980,000 ریال

کمپرسور باد 25 لیتری سایلنت کنزاکس مدلKACS -125

افزودن به سبد خرید
11 % کمپرسورباد 50 لیتری کنزاکس مدل KAC-150
84,760,000 ریال
96,000,000 ریال

کمپرسورباد 50 لیتری کنزاکس مدل KAC-150

افزودن به سبد خرید
10 % کمپرسور باد 24 لیتری کنزاکس مدل KAC-124
71,460,000 ریال
80,000,000 ریال

کمپرسور باد 24 لیتری کنزاکس مدل KAC-124

افزودن به سبد خرید
14 % کمپرسورباد 10 لیتری کنزاکس مدل KAC-110
58,440,000 ریال
68,000,000 ریال

کمپرسورباد 10 لیتری کنزاکس مدل KAC-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر (راست بر ) کنزاکس مدلKSR-110
4,680,000 ریال

قیچی ورق بر (راست بر ) کنزاکس مدلKSR-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر (چپ بر) کنزاکس مدل KLS-110
6,000,000 ریال

قیچی ورق بر (چپ بر) کنزاکس مدل KLS-110

افزودن به سبد خرید
قیچی ورق بر (مستقیم بر) کنزاکس مدل KSS - 110
4,900,000 ریال

قیچی ورق بر (مستقیم بر) کنزاکس مدل KSS - 110

افزودن به سبد خرید
پیستوله برقی خرطومی کنزاکس مدل KSG - 1600
0 ریال

پیستوله برقی خرطومی کنزاکس مدل KSG - 1600

افزودن به سبد خرید
پیستوله برقی دوشی خرطومی 600 وات حرفه ای کنزاکس مدلKSG - 2600
0 ریال

پیستوله برقی دوشی خرطومی 600 وات حرفه ای کنزاکس مدلKSG - 2600

افزودن به سبد خرید
10 % پیستوله برقی کنزاکس KSG-2400
21,570,000 ریال
23,980,000 ریال

پیستوله برقی کنزاکس KSG-2400

افزودن به سبد خرید
تخت چرخ دار فلزی کنزاکس مدل KCC - 136
0 ریال

تخت چرخ دار فلزی کنزاکس مدل KCC - 136

افزودن به سبد خرید
تخت چرخدار پلاستیکی چراغ دار کنزاکس مدلKCC-140
0 ریال

تخت چرخدار پلاستیکی چراغ دار کنزاکس مدلKCC-140

افزودن به سبد خرید
24 % کارواش چند کاره(دمنده_جاروبرقی_شستشو) کنزاکس 1700 وات مدلKPC-11700
39,390,000 ریال
52,000,000 ریال

کارواش چند کاره(دمنده_جاروبرقی_شستشو) کنزاکس 1700 وات مدلKPC-11700

افزودن به سبد خرید
11 % کارواش 140 بار موتور القایی کنزاکس مدل KPW-2140
79,470,000 ریال
89,980,000 ریال

کارواش 140 بار موتور القایی کنزاکس مدل KPW-2140

افزودن به سبد خرید
کارواش 140 بارکنزاکس مدل KPW-1140
61,980,000 ریال

کارواش 140 بارکنزاکس مدل KPW-1140

افزودن به سبد خرید
کارواش 100 بار زغالی کنزاکس مدل KPW-1100
52,000,000 ریال

کارواش 100 بار زغالی کنزاکس مدل KPW-1100

افزودن به سبد خرید
% شلنگ فنری فشار قوی 15 متری کنزاکس مدل KCH-215
10,440,000 ریال
10,480,000 ریال

شلنگ فنری فشار قوی 15 متری کنزاکس مدل KCH-215

افزودن به سبد خرید
% شلنگ فنری کنزاکس 15 متری مدل KCH-115
5,560,000 ریال
5,590,000 ریال

شلنگ فنری کنزاکس 15 متری مدل KCH-115

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری 10 متری کنزاکس مدل KCH-110
3,890,000 ریال

شلنگ فنری 10 متری کنزاکس مدل KCH-110

افزودن به سبد خرید
شلنگ فنری 5 متری کنزاکس مدل KCH-105
3,800,000 ریال

شلنگ فنری 5 متری کنزاکس مدل KCH-105

افزودن به سبد خرید
% شلنگ فنری فشار قوی 10 متری کنزاکس مدل KCH-210
7,940,000 ریال
7,990,000 ریال

شلنگ فنری فشار قوی 10 متری کنزاکس مدل KCH-210

افزودن به سبد خرید
پد پولیش کنزاکس مدل KWP-1180
2,400,000 ریال

پد پولیش کنزاکس مدل KWP-1180

افزودن به سبد خرید
صفحه پولیش کنزاکس مدل KPB-1180
0 ریال

صفحه پولیش کنزاکس مدل KPB-1180

افزودن به سبد خرید
صفحه پولیش 115 میلی مترKPB-1115 KENZAX
0 ریال

صفحه پولیش 115 میلی مترKPB-1115 KENZAX

افزودن به سبد خرید
سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1060
12,900,000 ریال

سنباده رول کنزاکس مدل KCR-1060

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 20 تن کنزاکس مدل KPJ-120
0 ریال

جک روغنی بادی 20 تن کنزاکس مدل KPJ-120

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 30 تنKPJ-130KENZAX
0 ریال

جک روغنی بادی 30 تنKPJ-130KENZAX

افزودن به سبد خرید
جک روغنی بادی 5 تن کنزاکس مدل KPJ-105
0 ریال

جک روغنی بادی 5 تن کنزاکس مدل KPJ-105

افزودن به سبد خرید
جک صافکاری 10 تن فلزیKBR-110KENZAX
0 ریال

جک صافکاری 10 تن فلزیKBR-110KENZAX

افزودن به سبد خرید
جک صافکاری 4 تن فلزی کنزاکس مدل KBR-104
0 ریال

جک صافکاری 4 تن فلزی کنزاکس مدل KBR-104

افزودن به سبد خرید
جک 3 تن سوسماری کورسی کوتاه کنزاکس مدل J-103 KE
27,000,000 ریال

جک 3 تن سوسماری کورسی کوتاه کنزاکس مدل J-103 KE

افزودن به سبد خرید
جک (1/4 )2 تن سوسماری کنزاکس مدل KGJ-124
0 ریال

جک (1/4 )2 تن سوسماری کنزاکس مدل KGJ-124

افزودن به سبد خرید
جک 2 تن سوسماری دسته گردان کیفی کنزاکس مدل KFJ-202
25,980,000 ریال

جک 2 تن سوسماری دسته گردان کیفی کنزاکس مدل KFJ-202

افزودن به سبد خرید
دم برقی 2/5 اینچ KAB-125 KENZAX
15,450,000 ریال

دم برقی 2/5 اینچ KAB-125 KENZAX

افزودن به سبد خرید
دم برقی 2 اینچ KAB-120 KENZAX
13,900,000 ریال

دم برقی 2 اینچ KAB-120 KENZAX

افزودن به سبد خرید
سمپاش شارژی 18 لیتری کنزاکس مدل KNS-118
22,980,000 ریال

سمپاش شارژی 18 لیتری کنزاکس مدل KNS-118

افزودن به سبد خرید
سم پاش 5 لیتری کنزاکس مدل KPS-105
4,680,000 ریال

سم پاش 5 لیتری کنزاکس مدل KPS-105

افزودن به سبد خرید
سمپاش 8 لیتری کنزاکس مدل KPS-108
0 ریال

سمپاش 8 لیتری کنزاکس مدل KPS-108

افزودن به سبد خرید
2 % سمپاش 2 لیتری کنزاکس مدل KPS-102
1,840,000 ریال
1,880,000 ریال

سمپاش 2 لیتری کنزاکس مدل KPS-102

افزودن به سبد خرید
قیچی PVC بر کنزاکس مدل KPC-142
0 ریال

قیچی PVC بر کنزاکس مدل KPC-142

افزودن به سبد خرید
جک موتور دربیار KENZAX مدل KEC-102
0 ریال

جک موتور دربیار KENZAX مدل KEC-102

افزودن به سبد خرید
پرس 20 تن ایستاده KENZAX مدلKSP-120
0 ریال

پرس 20 تن ایستاده KENZAX مدلKSP-120

افزودن به سبد خرید
پرس 12 تن رومیزی کنزاکس مدلKSP-112
0 ریال

پرس 12 تن رومیزی کنزاکس مدلKSP-112

افزودن به سبد خرید
 لاستیک دربیار سواری کنزاکس مدل KTC-138
0 ریال

لاستیک دربیار سواری کنزاکس مدل KTC-138

افزودن به سبد خرید
تلمبه باد پائی دو پمپ پیستونی سوپر کنزاکس مدل KFP102
7,100,000 ریال

تلمبه باد پائی دو پمپ پیستونی سوپر کنزاکس مدل KFP102

افزودن به سبد خرید
7 % پروژکتور شارژی کارگاهی کنزاکس مدل KPL-1100
13,000,000 ریال
13,980,000 ریال

پروژکتور شارژی کارگاهی کنزاکس مدل KPL-1100

افزودن به سبد خرید
% چراغ کار شارژی کنزاکس مدل KWL-1250
7,850,000 ریال
7,880,000 ریال

چراغ کار شارژی کنزاکس مدل KWL-1250

افزودن به سبد خرید
18 % چراغ نور افکن کنزاکس مدل KEL-1300
11,410,000 ریال
13,980,000 ریال

چراغ نور افکن کنزاکس مدل KEL-1300

افزودن به سبد خرید
14 % ست مته کبالت و الماسه کنزاکس مدل KDB-120
5,990,000 ریال
6,980,000 ریال

ست مته کبالت و الماسه کنزاکس مدل KDB-120

افزودن به سبد خرید
پیچ گوشتی شارژی 3/6ولت حرفه ای کنزاکس مدل KCD-136
13,000,000 ریال

پیچ گوشتی شارژی 3/6ولت حرفه ای کنزاکس مدل KCD-136

افزودن به سبد خرید
8 % جارو شارژی 18 ولت لیتیوم کنزاکس مدل KVC-118
36,480,000 ریال
39,980,000 ریال

جارو شارژی 18 ولت لیتیوم کنزاکس مدل KVC-118

افزودن به سبد خرید
 اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل 200 KENZAX
18,200,000 ریال

اینورتر جوشکاری کنزاکس مدل 200 KENZAX

افزودن به سبد خرید
دریل پیچ گوشتی شارژی12ولت کنزاکس مدل KCD-112
37,980,000 ریال

دریل پیچ گوشتی شارژی12ولت کنزاکس مدل KCD-112

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-125
52,980,000 ریال

اره زنجیری بنزینی کنزاکس مدل KCS-125

افزودن به سبد خرید
7 % پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-1500
26,020,000 ریال
27,980,000 ریال

پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-1500

افزودن به سبد خرید
اره زنجیری کنزاکس مدل KCS-150E
58,980,000 ریال

اره زنجیری کنزاکس مدل KCS-150E

افزودن به سبد خرید
% علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152
78,950,000 ریال
78,980,000 ریال

علف زن کالسکه ای کنزاکس مدل KHM-152

افزودن به سبد خرید
% علف زن کوله ای کنزاکس مدل KBP-252
77,930,000 ریال
77,980,000 ریال

علف زن کوله ای کنزاکس مدل KBP-252

افزودن به سبد خرید
% علف زن بنزینی سه کاره کنزاکس مدل KMC-152
79,960,000 ریال
79,980,000 ریال

علف زن بنزینی سه کاره کنزاکس مدل KMC-152

افزودن به سبد خرید
% علف زن کنزاکس مدل KBC-152
69,960,000 ریال
69,980,000 ریال

علف زن کنزاکس مدل KBC-152

افزودن به سبد خرید
پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-2800
0 ریال

پیستوله رنگ پاش برقی کنزاکس مدل KSG-2800

افزودن به سبد خرید
سوالی دارید؟ بپرسید